•  

Oferta

Oferta usług geodezyjnych i kartograficznych

Firma Geo-Complex z Chełmu świadczy profesjonalne usługi kartograficzne oraz kompleksowe prace geodezyjne. Wszelkie zlecenia wykonujemy przy użyciu nowoczesnego zaplecza technologicznego oraz specjalistycznych urządzeń pomiarowych najwyższej jakości.

 • podziały nieruchomości
 • wznowienia granic
 • rozgraniczenia
 • połączenia działek, scalenia
 • aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków – korekta danych do podatku od nieruchomości
 • aktualizacja ksiąg wieczystych
 • badanie stanu prawnego i inne mapy do celów prawnych (np. zasiedzenie, zmiany w Księgach Wieczystych)

 • mapy do celów projektowych
 • tyczenia obiektów nowoprojektowanych
 • inwentaryzacje
 • budownictwo drogowe
 • budownictwo przemysłowe
 • budownictwo wielorodzinne

 • mapy do celów projektowych
 • tyczenia obiektów nowoprojektowanych (fundamenty, ogrodzenia, inne)
 • inwentaryzacje powykonawcze

 • aktualizacja treści mapy zasadniczej
 • dokumentacja do aktualizacji treści Księgi Wieczystej
 • mapy do zalesienia
 • doradztwo geodezyjno-prawne w zakresie nieruchomości
 • dokumentacja do wyodrębnienia własności lokali
 • badanie ksiąg wieczystych i innych archiwalnych dokumentów własnościowych
 • inne nietypowe roboty geodezyjne i pomiarowe

 

Zapraszamy Państwa do naszej siedziby w Chełmie, aby móc odpowiedzieć na wszelkie Państwa pytania odnośnie naszej działalności! Omówimy warunki oraz zakres współpracy. Czekamy także na Państwa pod numerem telefonu widocznym w zakładce Kontakt. Zachęcamy Państwa do zadawania pytań za pomocą poczty elektronicznej oraz formularza kontaktowego!

 

Zapraszamy do współpracy!